torsdag 5 november 2015

Laboration Magnetism

Magnetfält
Syfte
Lära sig hur  magnetfältet runt en magnet ser ut.
Hypotes
Rita en magnet. Rita hur du tror att magnetfältet runt magneten ser ut.
Material
Magnet
Järnfilspån
Plastficka
Vitt papper
Liten kompass eller kompassnål
Utförande
Lägg plastfickan ovanpå magneten. Strö försiktigt ut järnfilspån på plastfickan.
2. Rita hur magnetfältet runt magneten ser ut.
2. Ta den lilla kompassen och följ magnetfältet runt magneten.
3.Häll försiktigt tillbaka järnfilspånen.
Resultat (Här visar du bilden du har ritat)
Slutsats (Här beskriver du hur magnetfältet runt en magnet ser ut. 
Du får gärna beskriva magnetfältet runt jorden)

Magnetfältet runt en ledare - demonstration
Skriv en kort text om magnetfältet runt en ledare

Tillverka en elektromagnet
Syfte
Lära sig vad en elektromagnet är, hur den fungerar och var vi använder elektromagneter.
Material
Batteri
Kabel ca 90 cm
Järnspik
Tejp
Gem
Utförande
Linda kabeln runt spiken
Koppla kabeln till batteriet. 
Prova din elektromagnet. 
Resultat  (besvara frågan -Vad händer?)  
Slutsats (svara på frågorna i en löpande text)
-Hur fungerar elektromagneten?
-Hur tror du att du ska göra för att elektromagneten ska bli starkare?
-Var finns elektromagneter?

Induktion
Syfte
Förstå vad induktion är och var det används.
Material
Amperemätare
Spole
Magnet
Elsladdar
Utförande
1.Koppla spolen till amperemätaren.
För magneten upp och ner i spolen.
Resultat (Förklara vad som händer)
Slutsats   (Förklara varför det som händer händer? Besvara frågan- Var använder vi induktion?)


lördag 1 augusti 2015

måndag 8 juni 2015

Film från vår föreställning innan jul!

Jens filmade med sin Ipad under föreställningen och ni som vill ha en kopia behöver ta med er ett USB-minne på över 4 GB för att den ska få plats. Vi har några elever som ska sitta och lägga över filmen i morgon, tisdag. Så ta med till i morgon om möjligt!
Hälsningar
Al 9

lördag 6 juni 2015

9b gr a "Let Her Go" 150603

Här kan du lyssna på vår sista låt.
Ni får ingen reflektionsuppgift den här gången. 
/Maria

fredag 5 juni 2015

Glöm inte att hämta era saker i slöjdsalen innan onsdag 10/6.
 Trä/metall salen kommer att städas under onsdagen och skåpen tömmas!


torsdag 4 juni 2015