måndag 27 april 2015

Sv/SvA 9A "I have a dream" 27/4

Under dagens lektion kommer vi att arbeta med Martin Luther Kings kända tal "I have a dream". Under lektionen kommer vi att tala om situationen i USA när talet hölls, se talet och sedan arbeta med en uppgift som ska lösas i era Np-grupper.  Det ni kommer fram till ska sedan redovisas muntligt nu på onsdag.

Talet finns nedan och ni kommer även att få talet i skrift. I den skriftliga versionen av talet ska ni leta efter de 7 olika delar som togs upp i Tala ut. Ni ska markera:
1. Inledning
2. Fakta
3. Motargument
4. Argument
5. Lösning
6. Konsekvens
7. Avslutning

Är er grupp snabb, ska ni även leta efter Ethos, Pathos och Logos. /Hanna och Cornelia

Talet:
https://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs

Texten:
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar