onsdag 10 december 2014

Reflektionsuppgift 9b gr b "Rude"

9b Grupp b (141210)
Vi har spelat in "Rude". Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska i din bedömningsmatris i musik på UNIKUM läsa min kommentar kring ditt praktiska musicerande i "Rude" och i kommentarsfältet vid bedömningsmatrisen reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera det gemensamma musicerandet. Beskriv de olika instrumentens stämmor och komprytmer och hur de lät tillsammans. Vilka uppgifter hade de olika instrumenten i samspelet? Var gärna detaljerad och ge exempel. 
/Maria

Temavecka torsdag 11 december - torsdag 18 december

Nu drar temaveckan igång. Ramarna för veckan är följande (kan komma att ändras).


Med förhoppning om en trevlig och minnesvärd temavecka och kabaré,
Ghita, Hanna, Jan, Jens, Lisa, Maria och Maryam
tisdag 9 december 2014

Reflektionsuppgift 9b gr a "Cara Mia"

9b Grupp a (141208)
Vi har spelat in "Cara Mia". Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska i din bedömningsmatris i musik på UNIKUM läsa min kommentar kring ditt praktiska musicerande i "Cara Mia" och i kommentarsfältet vid bedömningsmatrisen reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera det gemensamma musicerandet. Beskriv de olika instrumentens stämmor och komprytmer och hur de lät tillsammans. Vilka uppgifter hade de olika instrumenten i samspelet? Var gärna detaljerad och ge exempel. 
/Maria

måndag 8 december 2014

Svenska som andraspråk v.50

Uppgifterna i Portal, sidorna 19 - 23, ska bli klara senast på onsdag. På onsdag ska vi lyssna på de sista redovisningarna och sedan avslutar vi arbetet med partikelverb och uppgifterna i Portal.
/Cornelia

söndag 7 december 2014

Planering spanska år 9 ht 14-vt 15 v. 5

Planering i spanska till och med vecka 5 vt. 2015
Mål för arbetsområdet:
Att kunna uttrycka fin åsikt.
Att kunna prata om din framtid.
Att förbättra din hör och textförståelse.
Att kunna prata om vad du gör hemma på morgonen.
Att kunna använda verben i tre olika tempora.
Att kunna böja de regelbundna verben i presens, preteritum och perfekt.Att kunna de oregelbundna verben: dar (ge), decir (säga), estar (vara, befinna sig) hacer (göra), ir (gå, fara, åka), poder (kunna) tener (ha, äga)

Semana 46 Libro de textos: capítulo 4 texto y vocablos, p. 14-15 opiniones. Libro de ejercicios: p. 37-43 ejercicios eligidos (valda övningar). 
Semana 47 Libro de textos: cap. 4 texto y vocablos En el futuro p. 16-17. Libro de ejercicios: p. 37-43 ejercicios eligidos (valda övningar). Verbo; estar, tener
Semana 48 Libro de textos: cap. 5 texto y vocablos p. 18-19. Libro de ejercicios: cap. 5 p. 44-49 ejercicios eligidos (valda övningar). Verbo; decir
Semana 49 Libro de textos: cap. 6 texto y vocablos p. 20-21. Libro de ejercicios: p. 50-55 ejercicios eligidos (valda övningar). Verbo; hacer
Semana 3 Libro de textos: cap. 6 texto y vocablos p. 22-23. Libro de ejercicios: p. 50-54 ejercicios eligidos (valda övningar). Verbo; ir
Semana 4 Libro de textos: cap. 7 texto y vocablos p. 24-25. Libro de ejercicios: p. 55-60 ejercicios eligidos (valda övningar). Verbo; poder
Semana 5 Repaso capítulos 4-7 y repaso 61-67 Verbo; Examen el jueves.
¡Buena suerte!

lördag 6 december 2014

Français 9AB: Frivillig extraundervisning mån v. 50 för dig som ska komplettera!

För dig som ska komplettera i franska (frivilligt eller p.g.a. att du inte klarat något moment) erbjuder jag frivillig extraundervisning nu på på måndag e.m. (8/12) kl 15.10. Vi träffas vid mitt arbetsrum i hus 4. Före detta tillfälle är det en fördel om du har gjort de 20 repetionsmeningarna igen (se blogginlägg 18/11) men annars kan du arbeta med dem där. Jag kommer även att göra ytterligare meningar att träna på som man får när man kommer dit.

Om du gör de 20 repetitionsmeningarna i förväg vill jag att du skriver för hand på lösblad så är det lättare för mig att rätta.

Välkommen om du har möjlighet!

Reflektionsuppgift 9a gr b "I'm Gonna Be"

9a Grupp b (141107)
Vi har spelat in "I'm Gonna Be". Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska i din bedömningsmatris i musik på UNIKUM läsa min kommentar kring ditt praktiska musicerande i "I'm Gonna Be" och i kommentarsfältet vid bedömningsmatrisen reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera det gemensamma musicerandet. Beskriv de olika instrumentens stämmor och komprytmer och hur de lät tillsammans. Vilka uppgifter hade de olika instrumenten i samspelet? Var gärna detaljerad och ge exempel. 
/Maria


torsdag 4 december 2014

Français 9AB: Les tests!

Salut tout le monde ! N'oubliez pas de me rendre les tests, lundi au plus tard, pour que je puisse mettre les résultats à Unikum. Merci beaucoup!

Hej alla! Glöm inte att lämna tillbaka era prov till mig senast på måndagens lektion, så att jag kan skriva klart kommentarerna på Unikum. Tack!

Facit till diagnoseronsdag 3 december 2014

SvA - onsdag och fredag i vecka 49

Ni ska under dessa två lektioner arbeta med tre olika uppgifter.

1. Börja med att göra klart häftet om partikelverb
2. Arbeta med boken Portal. I den ska ni läsa sidorna 19 - 23 + göra uppgifterna.
3. Läsa texten Skadliga leksaker och göra uppgifterna. (Häftet får ni av Hanna på fredag)

onsdag 3/12 är vi i klassrummet på 5:2
fredag 5/12 är ni i hemklassrummet med Hanna

I nästa vecka
1. De som inte är klara med allt vi gjort under terminen arbetar med det
2. De som är klara får fördjupningsuppgifter av mig

måndag 1 december 2014

Tarea española semana 49

Capítulo 6, Yo quiero conocer el mundo.

Lee y traduce el texto en la página 20.

Vocablos p. 88:  el mundo, les ha gustado, fácil, más fácil que nunca, qudarse, las prácticas

se fue, sino, la posibilidad, unos/unas, contra, la experiencia

Publicar vuestro vocaroo - opiniones

el verbo iregular:

hacer - göra

preteritum
hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

Du ska kunna svara på frågan;   

¿Qué hiciste ayer?  Ejemplo; Estudié matemáticas dos horas. Estuve con mis amigas y jugamos al fútbol.

tisdag 25 november 2014

English; realia and research

Detailed information:
Choose a topic to work with
Do research
Prepare a presentation (5-10 minutes, keynote)

Include the following pieces on your keynote:
- Pictures
- Your topic
- Some interesting facts about your country in general
- Facts and information about your topic
- A comparison - Compare your topic with Sweden or another English speaking county.
- Your conclusions - What conclusions can you draw? Try to analyze your research and summarize your presentation.
- Your sources

I will look at your ability to:
- present your work to the class
- use material and find information from different sources
- discuss different phenomena in the English speaking world and compare these to your own knowledge and experiences.

You will present your work in groups, on Thursday/Friday week 49 and Wednesday week 50. After each group of presentations I will give you some questions to answer individually.


Pärmprov i litterturhistoria (svenska) 9ab fredag vecka 48

På pärmprovet på fredag får du ha med dig de anteckningar du gjorde vid dina kamraters författaredovisningar. Du förväntas även ha koll på dig egna författare. Dina anteckningar ska vara på papper - du får inte ha dator eller telefon framme under provet. Tänk på att skrivarna på skolan inte fungerar. Vill du ha hjälp med att skriva ut kan du maila mig dina anteckningar. Konvertera filen till pdf och döp filen till ditt namn. Skriv även ditt namn överst på dokumentet. Mailet behöver jag ha senast torsdag kl 14.

På pärmprovet bedömer jag följande kunskapskrav:
Läsa - tolka/analysera (nr 2)
Läsa - resonera kring textens sammanhang (nr 3)
/Hanna

måndag 24 november 2014

Tarea española semana 48

¡Hola chicos y chicas!

El libro de textos

Capítulo 5 p. 18-19, leer y traducir el texto.

Vocablos: p. 87-88

la ilusión, el concurso, el/la cantante, ha vuelto, recibir, el segundo, el/la participante, hacer cola, elegido/a, participar,  el objetivo,  el ganador,  representar, elegir, la formación, eleminar, próximo/a
intentar, otra vez, lega a ser, vender,  mundial,  todavía

Verbo:

decir - säga

presente

digo
dices
dice
decimos
decís
dicen

preterito

dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

Övningsboken s. 41

¿Qué opinas?

Förbered en vocarooinspelning i par. Hitta på några egna åsikter också. Spela in på torsdag.

¡Buena suerte!


Matematikprov v 49 fredag och v 50 måndag

Provet är uppdelat i två delar som förra gången, del 1 begrepp, metoder och redovisning och del 2 problemlösning och resonemang.

Moment som vi har arbetat med:

 • Vårt talsystem - decimaltal och de fyra räknesätten, uppställningar
 • Räkneordning = prioriteringsregler
 • Negativa tal och de fyra räknesätten
 • Potenser, tiopotenser, grundpotensform, stora och små potenser, de fyra räknesätten
 • Växla mellan vanlig form och potensform
 • Prefix och potenser
 • Kvadrattal och kvadratrötter, roten ur, multiplikation och division(Spår 2 svårare)
 • Spår 2 Kvadrattal, triangeltal och mönster 
 • Växla mellan bråk-, decimal- och procentform
 • Del av helhet i procentform
 • Jämför med procent - höjningar och sänkningar
 • Antal procent av något
 • Förändringsfaktor - höjning och sänkning(Spår 2 svårare)
 • Ränta och moms
 • Räkna ut det hela om du vet vad procentdelen motsvarar
 • Mer än 100%
 • Procentenheter
 • Promille
 • Problemlösningsuppgifter och Tänk efter uppgifter

Klassråd 9b v 48

KLASSRÅD 24/11 - 14

 • Elevråd
Hade inte någon representant där, skrev prov
*Veckan
Genomgång av veckan
Svenska prov på fredag - anteckningar i pappersform
Man kan inte skriva ut från mac i biblioteket - maila Hanna/Lisa om det behövs hjälp med att skriva ut (senast torsdag!)
NO-timmen före lunch och FF passet efter lunch - arbete med Kabaré
 • Klasströjor (Agnes)
Tryck på klasströjor
Majoriteten vill ha allas namnteckning på baksidan
Agnes bestämmer ram
Färg på tröjan - Agnes ska kolla om alla måste ha samma färg
Svart - 9st vinner!!
Grå - 0st
Rosa - 6st
Vit - 1st
Färg på trycket
Grå - 0st
Rosa - 3st
Vit - 10st 
 • Övrigt
 • Kabaré
Planera rekvisita till Kabaré - behövs det sys/skapas kulisser?
Filmteam - vad behöver ni?


Planerar vidare på Lära@Lära

torsdag 20 november 2014

Jamaica

http://www.ur.se/Produkter/159365-Family-Foster-English-Speaking-Countries-Jamaica

tisdag 18 november 2014

Français 9AB: Phrases à répéter

1. Vad gör ni?
2. Vi spelar fotboll, vill du också spela?
3. Nej, jag gillar inte fotboll.
4. Har du varit i USA?
5. Ja, jag var i New York på sommarlovet med min kusin Emma och hennes familj.
6. Vad äter du till frukost?
7. Oftast äter jag en macka och dricker en kopp kaffe med mjölk.
8. Jag älskar att resa och jag drömmer om att åka till Ryssland.
9. Jag letar efter ett par mörkblå byxor, kan Ni hjälpa mig?
10. Vilken storlek har Ni? Medium. Varsågod, prova de här!
11. Har du sett min bror? Ja, han var här för tio minuter sedan (…il y a dix minutes).
12. Är det kallt? Ja, det regnar och det är bara 4 grader ute.
13. Var har du köpt din kjol? Jag har köpt den på H&M.
14. Vad kostar den? Den kostar 22 euro.
15. Vad gör dina föräldrar?
16.  Mina föräldrar jobbar i Paris. Mamma är läkare och pappa är tandläkare.
17. Vad gjorde du i helgen?
18. Jag shoppade och sedan gick jag på bio med mina kompisar.
19. Okej, vilken film såg ni?
20. Vi såg Annabelle. Vad är det för typ av film? Det är en skräckfilm (…un film d'horreur).

måndag 17 november 2014

Tarea española semana 47

Libro de texto:

Leer, entender y traducir p. 16-17. ¡Capítulo 4 es muy importante!

Vocablos p. 87:

el futuro, oye, acompañarnos, tener ganas de, tener hambre, la leche,  ¡qué rico! , entender/ie/, tanto

el exámen, sacar, la nota, algún, lagun, el instituto, ya, viejo/a, ganar, suficiente, los demás,

pinar, no sé qué, conocer, la gente, el/la médico/a, en cinco años, el primer equipo

Verbos irregulares:

estar - vara - befinna sig,  må.

estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

tener - ha (äga)

tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

Français 9AB: Provet flyttas till torsdag v. 47 och måndag v. 48

Efter önskemål från franskgruppen flyttas provet fram en lektion, alltså:
torsdag v. 47 hör + läs
måndag v. 48 skriv

Imorgon tisdag är repetition.

Trivselenkät

Här är länken till trivselenkäten:
korta.nu/gutrivsel

torsdag 13 november 2014

English homework week 47 9B

Read the text p. 118-120

Learn the following words p. 175-176:

people-s,  gain,  due to,  Anglo Saxon,  remain,  related to,  Norman,  beef,  mutton,  veal,   naive

moose,  settler,  riches,  currently,  working knowledge,  spread,  mother tongue,  consist of,  aviation

main,  lingua franca,

Watch the episode about India.

http://www.ur.se/Produkter/159362-Family-Foster-English-Speaking-Countries-India

Write down three good questions and answers based on the information from the episode.

/Lars

Uppatsskrivning: Ögonvittnesskildring

9a: Måndag 17 november kl 11.10-14.00
9b: Tisdag 18 november kl 9.15-12.00

Med utgångspunkt från den konflikt du har arbetat med i historia, ska du skriva en ögonvittnesskildring. Berätta om en persons upplevelser under en dag eller ett par dagar. 
Du har tillgång till dina källor som du arbetar med i din fördjupning i historia. 

Länk till keynoten hittar du här.

Ta ställning till:
Välj att skriva i 1:a eller 3:e person dvs Jag/Han/Hon.
Välj tempus: Presens eller preteritum.
Tänk på din mottagare: En person i din ålder. 

Checklista: Ögonvittnesskildring:
Struktur
Har min uppsats en rubrik?
Har jag en tydlig, genomtänkt inledning?
Har jag en röd tråd som löper genom min berättelse?
Har jag en avslutning som rundar av och knyter ihop?
Har jag delat in min text i stycken (med blankrad eller indrag)

Innehåll
Har jag gjort en tydlig miljöbeskrivning över den plats jag befinner mig på?
Har jag gjort en tydlig personbeskrivning över vem jag är?
Har jag vävt in relevant fakta i min berättelse?
Har jag gestaltande beskrivningar i mig text?
Har jag använt mig av något berättargrepp?
Har jag hållit mig till ämnet/uppgiften?

Språk
Har jag kontrollerat min stavning?
Har jag kontrollerat skiljetecken och stor bokstav?
Har jag varierat mitt ordval?
Har jag varierat hur jag inleder mina meningar?
Har jag använt mig av ett målande språk?
Har jag hållt mig till samma tempus?


Dela ditt dokument via Google Drive innan du lämnar lektionen. 
Dela med Hanna/Cornelia och Jan
jara74@utb.lund.se English speaking countries; India (during class)

Watch the episode about India.

http://www.ur.se/Produkter/159362-Family-Foster-English-Speaking-Countries-India

Write down three good questions and anwers based on the information from the episode.
/Hanna

onsdag 12 november 2014

Bild: Mall för arbetsbeskrivning med utvärdering

Här nedan hittar du en mall med frågor. Mallen är uppdelad i tre delar: Före, under och efter arbetet. Till varje del finns exempel på hur man kan skriva. Grön text är exempel på formuleringar.

Det finns ett kunskapskrav i bild som lyder "... eleven kan presentera sina bilder..." och "Eleven kan också ge ... omdömen om arbetsprocessen och visar på samband mellanuttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet".

Svarar du på frågorna i en löpande text (inte punktform!) så har du skrivit en arbetsbeskrivning med utvärdering. Texten blir ungefär en 3/4 A4-sida. Arbetsbeskrivningen ska gälla minst en av dina "ordbilder". För högsta betyg ska du beskriva båda bilderna och jämföra uttrycken och utförandet. Betyg sätts under vecka 50.

-----------------------------------------------

Planering/skiss
• Beskriv uppdraget kort. Vad är syftet med bilden?
”Uppdraget är att göra en bild som visar…"

• Hur tänker du dig din bild?                               
"Min bild ska vara ett fotografi/ en målning/ en gipsfigur som…"


• Vilka material tror du att du behöver?             
• Vilka problem måste du lösa i din bild?    
 "För att göra bilden behöver jag rött papper… Jag måste tänka på att min bild ska…"
__________________________________

Halvvägs genom arbetet
• Har du ändrat dig på någon detalj jämfört med din planering?
"Jag har ändrat mig. Bilden ska istället vara…"              
          
• Vilka nya problem måste du lösa?                    
"Jag måste förstora/ ta bort / rita till…
"Nu ska jag tänka på hur bakgrunden/  människorna/                                                                               färgen på himlen… "
____________________________________

Arbetet är klart och redovisat
• Blev det som du tänkt? Om inte – varför?        
• Förstod de andra budskapet eller                         
syftet med bilden?
 "Bilden blev (inte) lyckad men/och de andra förstod 
precis vad bilden handlar om."

• Blev du missnöjd med något?  
Hur borde du ha gjort istället? "Jag skulle ha målat bakgrunden… istället."

• Vad har du lärt dig i det här arbetet?
"Jag har lärt mig hur man ska ... Jag vet nu att jag inte ska ..."


Tvärgruppsredovisningar i Historia årskurs 9

Tvärgruppsredovisningar i Historia – konflikter under 1900-talet

Du har i uppgift att dela ditt skriftliga arbete på google drive, om en konflikt under 1900-talet fram till idag, med de kamrater som du är tilldelad att redovisa för. Detta ska göras senast 24 november kl. 15.00.
Dessutom ska du skicka ett exemplar till mig per mail.
Alla i grupper läser noggrant allas arbeten till SO-lektionen den 25 november. Var noga med att vara förberedd till redovisningarna denna dag.

Under lektionen den 25/11 ska ni besvara nedanstående frågor individuellt efter att ni i gruppen diskuterat fram svaren. Dina svar mailar du över till mig samma dag.

Förutom att diskutera frågorna nedan ska du kommentera och ge respons på dina gruppmedlemmars fördjupningsarbeten på google drive.

Om du/ni inte hinner bli färdiga på SO-lektionen den 25/11 fortsätter du/ni på lektionen dagen efter.

Frågor kring konflikterna

1.     Vilken eller vilka typer av konflikter har ni i gruppen?

2.     Vilka likheter respektive skillnader hittar ni i era konflikter vad gäller orsaker, förlopp och konsekvenser/följder?

3.     Ni fick i era arbeten ge förslag på hur era konflikter kunde förhindras.

Diskutera i gruppen rimligheten i dessa förslag.

Hittar ni gemensamma nämnare i hur ni tänkt förhindra konflikterna? Vilka?

4.     Diskutera i gruppen hur kunskapen om hur olika konflikter uppkommer kan användas för att dels förhindra framtida konflikter, dels skapa nya.

5.  Man kan ju som bekant använda sig av historien för olika syften.
”Hur kan historia användas på olika sätt, i olika sammanhang och för olika syften?” Använd en av era konflikter som exempel.

Gruppindelning 9 A                                                   Gruppindelning 9 B

1. Mark, Mohamed G, Joakim                                      1. Anton, Josefin, Jennipher, Emil

2. Elin, Mattias, Cecilia, Anima                                    2. Viktor, Clara, Linn, Yosef

3. Gabriella, Lydia, Dalal, Johan                                  3. Philip, Cem, Sonya, Agnes

4. Adam, Despina, Jessica, Sonja                                 4. Axel, Benjamin, Amina, Milena

5. Emma, Ola, Magdalena, Alexander S                      5. Adrian, Sofie, Marko, August

6. Eric, Ibtisam, Alexander E, Madeleine                    6. Viggo, Kasper, Ahmed

7. Mohammed. Dilan, Alexander B

English 9ab week 45-50; The English speaking world

We are going to learn some facts about the English language and we start with the three chapters at the end of What's Up 9. After this introduction and some films from UR you choose one topic to make some research on. The research should be related to English around the world. It can be episodes or periods in history, research about loan words, English influences in the world or famous English people or phenomenon. You can work alone or in pairs and you have three lessons and homework week 48 + 49  to your disposal. Present your research with a Key-note presentation (5-10 minutes). Your presentation must contain some comparison between the English facts you researched and other things you know or have experienced. The teacher will ask you some general questions after each presentation to check you understanding and your knowledge of realia.
Week 45Thursday/Friday Introduction + The History of English TB p 119
Week 46Wednesday: English- A world language
Film about English Speaking Countries
Thursday/Friday: English in many countries
Film about English Speaking Countries
Week 47Wednesday: No class (study day)
Thursday/Friday: Choose topic for your research
Film about English Speaking Countries
Week 48Wednesday: Do research
Thursday/Friday: Do research + Homework: Do research
Week 49Wednesday: Do research
Thursday/Friday: Homework: Present your research with a Key-note presentation
Week 50Wednesday: Present your research with a Key-note presentation

(För hela LPP:n: Se Unikum)

tisdag 11 november 2014

Klassråd 9b v 46

Klassråd v. 46
- Kasper och Agnes ska prata med Victor i 7A från elevrådet angående tiden på elevrådet.
Klassrådets hemsida: elevradetgu.wordpress.com 
- Några fler tillfällen att jobba med kabarén skulle behövas innan temaveckan. Alla som har skrivit
manus ska lägga in de under det delade dokumentet. 
- Agnes ansvarig för klasströjor i 9B! 
- Gymnasiemässa fredag v 46 vid ishallen. Svenska till 10.45.
Buss 4 10.57 byte till buss 166 i stan
11.30 - 12.30 håller mässan på (stanna utanför mässan och blir avkryssade innan)
Vi börjar med idrott igen kl 13.50 (frivillig NO lektion innan)

- Musikarbete måndag/onsdag, miljöprov, svenska redovisningar!
/Milena

Français 9AB: Mots des chapitres 1, 2, 3

Vous allez apprendre les mots suivants des chapitres 1-3:
Chapitre 1:
voir (att se), je vois (jag ser), un membre (en medlem), chinois-e (kinesisk), un petit déjeuner (en frukost), longtemps (länge), attendre (att vänta), j'attends (jag väntar), partir (att ge sig iväg/åka iväg), je pars (jag ger mig iväg/åker iväg),  vendre (att sälja), je vends (jag säljer), voyager (att resa), à l'étranger (utomlands), ensuite (sedan), loin (långt ifrån), un lycée (ett gymnasium), l'équitation (ridning), ensemble (tillsammans), boire (att dricka), je bois (jag dricker), un plat (en maträtt), faire du shopping (handla), rêver (att drömma)

Chapitre 2:
la pluie (regnet), expliquer (att förklara), d'abord (först, först och främst), il pleut à verse (det ösregnar).
la tempête (stormen), un orage (åska, åskväder), briller (att lysa/skina), quelque-s (någon/något/några), ne…rien (ingenting) t ex Je ne fais rien. Jag gör ingenting, ça dépend (det beror på), une nana (en tjej, vardagligt ord, normalt une fille), un anniversaire (en födelsedag), trouver (att hitta, att tycka), de temps en temps (då och då/ibland), être d'accord (hålla med, vara överens) t ex Je suis d'accord. Jag håller med, avoir raison (ha rätt) t ex Tu as raison. Du har rätt, rester (stanna kvar, förbli), quand même (i alla fall/ändå), relaxé-e (avslappnad), ne…plus (inte längre) t ex Il ne pleut plus. Det regnar inte längre. Amener (att ta med sig).

Chapitre 3:
j'ai vu (jag har sett), un pantalon (en byxa), foncé-e (mörk), un vêtement (ett plagg), chercher (leta/ söka efter), clair-e (ljus), essayer (prova), une taille (en storlek), à côté de (bredvid), une manche (en ärm), même (samma)

måndag 10 november 2014

Spanskaläxa v. 46

¡Hola!

Läs på och översätt texten kapitel 4 opiniones s. 14-15.

Glosor: samtliga på s. 86 la opinion - quedar.

Verbet estar i preteritum

estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvistéis
estuvieron

Skriftligt förhör!

Klassråd 9b v 43+45

Gymnasiemässa
vi ska till olika skolor någon gång

Kabaré
Sherlock holmes
idol
reklam - vanish, ICA
grease
nyheter
arga snkickaren
sjukhusserie
politisk debatt
allsång/lotta 
matprogram
let’s dance


kommer in ska ha program soffa, byter
alla passar inte för en roll

Brandövning
kortänden träffas vi på

Ej ytterkläder i matsalen
ingen får ha ytterkläder i matsalen även om det är kallt

Vilka har modersmål
den som inte går på modersmålet måste berätta 

Ny placering

Bankinfo HKK tisdag kl. 9:20
egen ekonomi

Elevråd
ingen åsikt ang skåp där man kan ha jackor i

Klasströjor eller annat nior gör

sportutmaning - fotboll, basket, handboll etc
/Agnes

Vecka 45
Genomgång av kabarén. Vi går genom rollerna till kabarén. Lärarna försöker hitta en tid där eleverna kan träffas och hjälpa till med manuset. 

Gymnasiemässa fredag 14/11 

11/11 mattematik tävling för dem som vill.


Alla elever ska titta på unikum för att veta vart man ligger i olika ämnen, en del elever har fått betygsvarningar och behöver redovisa sina kunskaper för att få betyg.   
/Kasper

Redovisningar i litteraturhistoria

9a
Grupp 1 - onsdag 12 november 
Alexander B - Orwell
Mattias - Hemingway
Gabriella - Gardell
Elin - Anne Frank
Cecilia - Vernes
Sonja - Zusak

Grupp 2 - torsdag 13 november (språkvalstid)
Eric - Orwell
Ola - Boyne
Emma - Boyne
Adam - Boyne
Alexander E - Hemingway
Johan - Mankell
Joakim - Beecher Stowe
Anima - Kertész

Grupp 3 - fredag 14 november 
Jessica - Orwell
Alexander S - Boyne
Madgalena - Hemingway
Lydia - Zusak
Déspina - Mankell
Madeleine - Kertész

9b
Grupp 1 - tisdag 11 november Start 11.00 (på Sv-lektionen)
Adrian - Boyne
Kasper + Viktor - Boyne
Linn + Sonya - Beecher Stowe
Amina - Anne Frank
Josefin - Hemingway
Sofie - Markus Zusak 

Grupp 2 - onsdag 12 november Start 9.15 (på SO-lektionen)
Emil - Boyne
Cem - Boyne
Ahmed - Beecher Stowe
August - Mankell
Philip + Axel - Dickens
Yosef - Gardell
Anton - Anne Frank

Grupp 3 - torsdag 13 november Start 8.20 (på Sv-lektionen)
Jennipher + Agnes - Boyne
Viggo - Beecher Stowe
Clara - Anne Frank
Benjamin - Vernes 
Milena - Chang
Marko - Blixen 

De elever som inte redovisar, arbetar med skoluppgifter i klassrummet.