onsdag 12 november 2014

Bild: Mall för arbetsbeskrivning med utvärdering

Här nedan hittar du en mall med frågor. Mallen är uppdelad i tre delar: Före, under och efter arbetet. Till varje del finns exempel på hur man kan skriva. Grön text är exempel på formuleringar.

Det finns ett kunskapskrav i bild som lyder "... eleven kan presentera sina bilder..." och "Eleven kan också ge ... omdömen om arbetsprocessen och visar på samband mellanuttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet".

Svarar du på frågorna i en löpande text (inte punktform!) så har du skrivit en arbetsbeskrivning med utvärdering. Texten blir ungefär en 3/4 A4-sida. Arbetsbeskrivningen ska gälla minst en av dina "ordbilder". För högsta betyg ska du beskriva båda bilderna och jämföra uttrycken och utförandet. Betyg sätts under vecka 50.

-----------------------------------------------

Planering/skiss
• Beskriv uppdraget kort. Vad är syftet med bilden?
”Uppdraget är att göra en bild som visar…"

• Hur tänker du dig din bild?                               
"Min bild ska vara ett fotografi/ en målning/ en gipsfigur som…"


• Vilka material tror du att du behöver?             
• Vilka problem måste du lösa i din bild?    
 "För att göra bilden behöver jag rött papper… Jag måste tänka på att min bild ska…"
__________________________________

Halvvägs genom arbetet
• Har du ändrat dig på någon detalj jämfört med din planering?
"Jag har ändrat mig. Bilden ska istället vara…"              
          
• Vilka nya problem måste du lösa?                    
"Jag måste förstora/ ta bort / rita till…
"Nu ska jag tänka på hur bakgrunden/  människorna/                                                                               färgen på himlen… "
____________________________________

Arbetet är klart och redovisat
• Blev det som du tänkt? Om inte – varför?        
• Förstod de andra budskapet eller                         
syftet med bilden?
 "Bilden blev (inte) lyckad men/och de andra förstod 
precis vad bilden handlar om."

• Blev du missnöjd med något?  
Hur borde du ha gjort istället? "Jag skulle ha målat bakgrunden… istället."

• Vad har du lärt dig i det här arbetet?
"Jag har lärt mig hur man ska ... Jag vet nu att jag inte ska ..."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar