onsdag 15 april 2015

9b:a Musiklektion onsdag 15/4
Skolverket vill att elever ska ha kunskap om:
Hur musik och andra ljud kan påverka hörseln och hur man kan motverka problem som är förorsakade av för starkt ljud. 
Du ska därför på din musiklektion bläddra bland och läsa informationen från föreningen AMMOT (Artister och musiker mot tinnitus) i den här länken och svara på följande frågor:
1. Vad tror man händer i örat vid tinnitus?
2. Hur kan tinnitus låta för den som är drabbad?
3. Förutom att man hör ljud kan man också ha andra besvär när man är drabbad av tinnitus. Ge exempel!
4. Ge några exempel på situationer då örat blir utsatt för ljud som kan orsaka tinnitus!
5. Ge några exempel på andra saker som också kan orsaka (eller förvärra) tinnitus!
6. Titta igenom och läs om de olika hörselskydden som beskrivs. Vilket hörselskydd skulle du välja att ha med dig om du t ex skulle gå på en konsert där du misstänkte att ljudnivån kommer att bli mycket hög? Vilket skulle använda om du hade ett bullrigt arbete?
7. Vad betyder förkortningen dB?
8. Med hur många dB ökar ljudstyrkan om ljudet blir dubbelt så starkt?
9. Redogör för fyra olika fakta om ljud, örat och dB som man kan hitta på den sidan som heter "Skador"!

10. Är starkt ljud som man gillar (t ex musik) mindre farligt än ljud som man helst inte vill höra på, t ex från en maskin eller trafikbuller?
11. Hur kan man minska riskerna för hörselskador på konserter eller om man spelar själv?

Publicera dina svar som ett inlägg på din blogg och ge inlägget etikett "Musik"!
/Maria
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar