onsdag 8 april 2015

Bild: 9AB: Kroppsliga idiom

Ett idiom är ett fast uttryck i språket,. Det förändras eller böjs inte och betyder alltid samma sak. Ett exempel:

"Det här bråket är egentligen bara en storm i ett vattenglas"

Det betyder att bråket är obetydligt och är överdrivet. En storm på havet är ju dramatisk och kan vara farlig, men sker det i ett vattenglas är det visserligen en storm, men ganska ynklig.
  1. Här är en länk till ett dokument med ett antal idiom. 
  2. Välj ett av dem.
  3. Gör en bild som både visar idiomet bokstavligt, dvs exakt vad orden betyder. I exemplet ovan blir det en bild av ett glas som det stormar i. Bokstavligt.
  4. Sedan, som en del i samma bild, eller i en ny bild, gör du en bild som visar idiomets bildliga uttryck. I det här exemplet ska du visa något obetydligt som är överdrivet, nästan fånigt.
Materialet och utfförandet är valfria. Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar