tisdag 7 april 2015

Français 9AB: Info pour le test mardi s. 16 (14/4)


  • text + glosor till kap. 7 (se utvalda glosor på bloggen)
  • text + glosor till kap. 8 (se utvalda glosor på bloggen)
  • kroppsdelarna (se s. 81)
  • årtal och siffror (träna på årtalen i texten till kap. 7 + s. 222-223)

           Exempel: 
1894 = mille huit cents quatre-vingt-quatorze (ettusen åttahundra nittiofyra)

1986 = mille neuf cents quatre-vingt-six (ettusen niohundra åttiosex)
2015 = deux mille quinze (tvåtusen femton)
  • frågeorden (se övn 4ab s. 82-84 + s. 229-230)
  • regelbundna er-verb + verben être, avoir, aller, faire, vouloir och pouvoir i presens (texterna till kap 7+8 och s. 237, 241, 244, 248)
  • regelbundna er-verb + verben être, avoir, aller, faire, vouloir och pouvoir i passé composé (se ovan)
  • kunna använda à, à la, au, aux korrekt (texten till kap. 8 + anteckningar)
  • “småord” (adverb, konjunktioner, prepositioner från texten till kap. 8, se anteckningar)
  • vädret (se texten till kap. 8 + anteckningar)


Bonne chance !
Anna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar