måndag 23 mars 2015

Un viaje en América Latina Semanas 13-20

Un viaje en América Latina    Semanas 13-20 ( Semana 19 es tema)

Mål för temat:
Kunna känna till lite om geografi, befolkning, och kultur i de olika länderna. 
Veta hur man gör för att kunna resa i de olika länderna.
Kunna fråga efter vägen.
 Kunna boka biljetter för att resa.
 Känna till olika maträtter och beställa mat på restaurang.
 # Välj ett land att vara turist i.
 # Ta reda på fakta om landet (Utrikespolitiska institutets länderhäften, internet, spanskaböcker).
 # Gör upp en rutt som du vill åka.
 # Lär er ca 20 ord från: en "oficina de turismo" , ord för  bussresa, tågresa och flygresa.
 # Lär er att fråga efter och ta in på hotell, pensionat eller vandrarhem utifrån er budget.
 # Lär er hur man beställer på en restaurang och matord.
 # Skriva en resedagbok, minst 50 ord för varje dag, verben i preteritum när ni berättar vad ni gjorde. En dagbokstext från varje elev, som publiceras på bloggen.
 # Se och öva på de moment som gymnasielärarna vill att ni ska kunna, inför steg tre på gymnasiet. (Se information)
 Buen viaje!
V 13 Välja ett land och skriva ner fakta om detta. Dessa fakta måste vara med :
 Geografía , donde está el país. Población, numero de habitantes, grupos étnicos clima, industria, agricultura, exportación, animales típicos, cultura; música, arte, teatro,literatura, bailes típicos.
V. 15 Gör upp en resväg och beskriv de platser som du besöker. Se kapitel 9 s. 28-29 Las cataratas de Iguazú i textboken. Lär er minst 20 ord från en "oficina de turismo". Beskriv resan som ska ta 7 dagar och publicera på bloggen.
V. 16 Lär er minst 20 ord om hur man beställer mat och olika maträtter. Skriv på bloggen.
V. 17 Lär er minst 20 ord om hur man frågar efter vägen, väljer färdmedel och ordnar boende. Skriv på bloggen.
V. 18 Presentationer på spansklektionerna. 
Ni måste ha minst fem keynotebilder per person. En bild ska innehålla en faktaruta. Ni kan länka till musik på bilderna.
V. 20 Prov på ord från temaarbetet och 10 oregelbudna verb i  presens, preteritum och perfekt. Ni kommer att få 2-3 nya oregelbundna verb varje vecka.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar