onsdag 11 mars 2015

Sv 9ab onsdag/torsdag + skrivtillfälle på fredag v 11

Här är en länk till keynoten som ni ska använda er av i arbetet med den argumenterande texten. Ni skriver texten i Goggle Drive och delar med mig (han0010@utb.lund.se).

Tänk på :
- Använd er av "arbetsgången" för argumenterande text som finns beskriven i keynoten, dvs tes, bakgrund, argument, motargument, bemötande, , källhänvisningar, avslutning, källförteckning
- Använd minst två olika källor
- När du källhänvisar till dina källor: Välj mellan att citera och referera. Citera minst en gång. Du kan så klart källhänvisa till samma text flera gånger.
- Tänk på att din text ska vara klar i slutet av din svensklektion på fredag.

(Ses offline är skrivet av Ungdomsstyrelsen, utgiven 2012, tryckt av Danagårds Grafiska AB, Stockholm)

/Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar