måndag 16 mars 2015

ÅK 9 A och B Uppgifter och bedömning för lärande


Lägg upp din plansch och affisch och matlagningsprov häfte på din blogg och delta i elevbedömning för lärande:

a) Självbedömning av din 
      i) plansch eller affisch 
      i) matlagningsprovhäfte - med fram sida, meny, prisberäkning och 
         utvärdering av måltiden

b) Kamratbedömning på en av era kamraters. Varje elevel får inte mer än en kamratbedömning.
       i)  plansch (som är ett visuellt genomarbetad utformning av både 
            text- och bildmeddelande) och
      ii) affisch (som består enbart av text eller vara sammansatt av 
             både text och illustration)
      iii) matlagningsprovhäfte

Eleverna blir mer medvetna om sitt eget lärande genom att arbeta med självbedömning och kamratbedömning.


Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till den egna arbetsprestationen och förutsättningarna. (Lgr11, sid 18).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar