torsdag 5 februari 2015

SV/SVA 9ab fredag v 6

- Arbeta i NP-grupperna (SV) och i följande par: Ibtisam/Dalal, Mark/Mohammed G, Mohammed F/Dilan (SVA) med diskussionsfrågorna till "Det finns inga fattiga barn".

- Diskutera och för anteckningar över ert samtal.

- Dela anteckningarna med din lärare (Hanna eller Cornelia) på Google Drive (ett dokument/grupp), vid lektionens slut.

/Hanna och Cornelia


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar