onsdag 4 februari 2015

Inlämningsuppgift SO Hållbar utveckling

Ändlig eller förnybar?

Välj ut en ändlig och en förnybar energikälla.
Argumentera för den ena och emot den andra. Tänk på att resonera kring för- och nackdelar med båda energikällorna.
Ni ska beskriva vilken påverkan energikällan har för följande:
Individen (för enskilda människor)
Samhället
Lokalt – Globalt (Hur kan energikällan påverka platsen/landet där du bor och hur påverkar den hela världen?)
Kort och lång sikt
Ekologiska fotavtryck     
      ekologiskt
      ekonomiskt
      socialt

Till er hjälp har ni de genomgångar vi haft på lektioner och Gleerups Geografi. Glöm inte att ange källa!
Tänk på att använda begrepp (se Keynote) och skriv utvecklade och underbyggda resonemang.

Klistra in din text i det dokument du redan har på Google drive om arbetsområdet senast 10 februari innan er SO-lektion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar