måndag 9 februari 2015

Svenska 9ab vecka 7

Vi har börjat arbeta med materialet "Ses offline" genom att diskutera två olika case på ämnet. Vi repeterar nu texttypen TIDNINGSARTIKEL bland annat genom att läsa artikeln om ask.fm

1. Läs artikel.
2. Repetera texttypen tidningsartikel genom att läsa i Portal s. 82.
3. Skriv på bloggen:
a) Vad tycker du om metoden att spärra sidor på internet?
b) Vilka tecken på att det här är en tidningsartikel finner du?
c) Tänk er att du har ett 8-årigt syskon. Formulera de fem viktigaste reglerna för ditt syskon när det gäller internet och vad hen ska tänka på.

Texttypen REPORTAGE skiljer sig från nyhetsartikel.
4. Repetera texttypen genom att läsa i Portal på s. 84.
5. Läs reportaget om nätmobbning här.
6. Skriv på bloggen:
a) Hur tycker du att man ska arbeta för att stoppa nätmobbning?
b) Vilka tecken på att det här är ett reportage finner du?
c) Sammanfatta reportaget och dess viktigaste budskap i 10 meningar.

/Hanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar