söndag 2 februari 2014

Prov i religion

Under vecka 6 och 7 ska du göra ett prov i religion. Du bestämmer själv när du vill göra detta. Du säger till mig i god tid under vilken SO-lektion du vill göra detta. Du får 60 minuter på dig att skriva provet. Om du hellre vill göra provet muntligt ska du tala med mig om detta så att jag kan bestämma tid med dig.
Du förbereder dig genom att läsa sidorna i boken som tar upp hinduism och buddism samt framför allt använder dina anteckningar från genomgångar och övningar.
Repetera gärna de frågor du redan besvarat kring religionerna under lektionstid.

MVH
Jan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar