fredag 28 februari 2014

Matteprov i v 11 den 13 mars

Bråk & procent
Grundkurs
 • rita bild av bråk och läsa av
 • tallinje - sätt ut bråk, läsa av
 • omvandla bråk till blandad form och tillbaka
 • storleksordna bråk
 • förkorta
 • förlänga
 • omvandla bråk till decimalform och tillbaka
 • del av det hela
 • addition och subtraktion av bråk- gemensam nämnare, decimalform, bild
 • multiplikation och division av bråk och ange svar med så liten nämnare som möjligt
 • Procent betyder hundradel
 • Växla mellan procent-, bråk-, decimalform
 • Helhet = 100% = delarna tillsammans
 • Del i % = delen / totala mängden(det hela)
 • % av något = Metod 1: Räkna ut 1% och multiplicera sedan med antal % som skulle beräknas  Metod 2: Antal % skrivs i decimalform och multipliceras med mängden(helheten)
 • Sänkning i % = sänkning(skillnaden mellan talen du jämför) / gamla priset(gamla mängden=största talet)
 • Höjning i % = höjning(skillnaden mellan talen du jämför) / gamla priset(gamla mängden=minsta talet)
 • Räntesatser beräknas per år
 • Ökningar med mer än 100%
 • Minskar du med 100% finns inget kvar, alltså kan du inte minska med mer än 100%
Fördjupning
 • De fyra räknesätten och bråk även i blandad form
 • Beräkna helheten om du vet vad en andel motsvarar t ex Metod 1: 20% motsvarar 5 cm, hur lång är hela figuren? 5*5cm = 25 cm   Metod 2: Beräkna vad 1 % motsvarar 5cm/20 = 0,25 cm multiplicera sedan med 100 0,25*100 = 25 cm
 • Problemlösning och procent
 • Stambråk
Omkrets & area & skala

Grundkurs
 • Namn på geometriska figurer: cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, romb, parallellogram
 • Beräkna omkrets på figurerna
 • Beräkna area på figurerna
 • Beräkna area på sammansatta figurer
 • Samma bas och höjd i en triangel ger samma area även om trianglarna ser olika ut
 • Ha förståelse för sambandet mellan omkrets och area
 • Kunna förklara och lösa problem kring dessa moment
 • Kunna läsa av en skala både en förstoring (skala 8:1) och förminskning (skala 1:5)
 • Kunna räkna ut vad skalan blir om du vet storlek på bilden och i verkligheten
 • Kunna skillnaden på längdskala och areaskala

Fördjupning

 • Göra exakta beräkningar där du använder dig av symbolen för pi istället för att göra en avrundning
 • Lösa problem som kombinerar omkrets & area & skala med bråk & procent
 • Beräkna längden av en cirkelbåge
 • Beräkna arean av en cirkelsektor
 • Beräkna arean av en parallelltrapets och en romb
 • Förstoring och förminskning i %
 • Symmetrier - symmetrilinjer, rotationssymmetrier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar