söndag 23 februari 2014

Engelska sammanfattande glosförhör på onsdag.

Läs på samtliga bokcirkelglosor från veckorna 3, 4, 5, 6, 7. Glosorna står endast på engelska så ni får själva slå upp översättningarna i textboken, se sidohänvisningarna på bloggen i repektive vecka.

Det är samma glosor för både 8A och 8B!!

Good Luck!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar