torsdag 6 februari 2014

En jämförelse mellan ljud och ljus

  1. Hastighet i olika ämnen för ljud och ljus(ljud s 77)

Hastighet
Ljud
Ljus
Luft
0,34 km/s
Nästan 300 000 km/s
Vatten
1,482 km/s
230 000 km/s
Vakuum
- Finns inget ljud
300 000 km/s
Glas
4,5 km/s
200 000 km/s
Metall
5,96 km/s i stål
- Släpper inte inSlutsats:
  • Ljud: Ju tätare ämne man har desto snabbare går det. Eftersom vakuum inte är tätt så går inte ljudet alls.
  • Ljus: Ju mindre tätt det är desto snabbare går det. Eftersom att metall är så pass tätt och inte är genomskinligt så släpper det inte igenom något ljus.

Ljud och ljus är motsatsen till varandra.    1. Ljudvågor jämfört med ljusvågor(ljud s 78)
     Våglängder
Ljud och ljusvågor har båda våglängder. De kortaste våglängderna inom ljusvågor är gammastrålning, och inom ljud är det höga toner. De längsta våglängderna inom ljusvågor är radiovågor, och inom ljud är det låga toner (bastoner).

Ljus går snabbare än ljud och båda mäter man i våglängder(ljud Hertz och ljus nanometer).

  1. Infraljud jämfört med infraröttljus(ljud s 79)

Infraljud är ljud som inte kan höra av människor för det ligger under vår hörselgräns. Den har väldigt lång våglängd. Infrarött ljus är ljus som inte är synligt för ögat men har en lång våglängd.
Både infraljud och infrarött uppfattas inte av människor och har lång våglängd. så att det färdas
en längre sträcka. Båda kan användas som ett ekolod genom att man låter ljuset/ljudet studsa mot ett föremål och sen skicka tillbaks det för att samla informationen och ange avstånd till föremålet.

  1. Ultraljud jämförtmed ultraviolettljus(ljud s 79)
Människor kan inte höra ultraljud och kan inte se ultraviolettljus. Ultraviolett ljus används i laboratorium när man ska döda bakterier, Ultraljud används t ex för att få bort smuts i ömtåliga tyger.  Det finns inte så mycket likheter mellan dom men båda har kort våglängd.

  1. Ljudets spridning från en ljudkälla jämfört ljusets spridning från en ljuskälla
Ifall man står nära ljudkällan så hör man bättre än när man står längre bort. Ljudet studsar på väggarna och det sprids mycket lättare (det sprids åt alla håll) än vad ljuset gör. Ifall man t.ex står i en korridor så kan du höra någon skrika ifall du är i ett annat rum men ifall någon använder en ficklampa där så är det inte så troligt att du ser ljuset. Ifall det är en vägg i vägen för ljuset så stoppas ljuset. Men ifall det är ljud fortsätter ändå ljudvågorna och vi hör det. Ljusets färdas snabbare än vad ljudet gör men det är lättare för ljudet att ta sig fram och spridas.
  1. Ljudets reflektion jämfört med ljusets reflektion (ljud s 84)
När en ljudvåg träffar en hård yta studsar den tillbaka och bildar ett eko och när ljuset reflekteras så bildas det solkatter. Fladdermöss använder ljudvågor för att kommunicera och hitta föda. Ljusstrålar använd i fiberoptik t ex i sladdar som skickar olika saker och man använder stora, tjocka sladdar som man lägger ut på havetsbotten och skickar olika ljusvågor som studsar inne i sladden.

  1. Jämför varför vi har 2 öron och varför vi har 2 ögon.
Vi har 2 ögon för att kunna se lättare, då vi inte behöver vända oss hela tiden för att se vad som händer omkring oss. Med 2 ögon får man 2 bilder och när de sammansätts så blir det 1 bra bild, den ger ett djupseende=förmåga att bedöma avstånd. 2 Öron för att kunna ta upp ljud från olika håll och för att veta var ljudet kommer ifrån. Anledningen att vi kan uppfatta varifrån ljudet kommer ifrån är att det först kommer till det ena örat och sedan till det andra.

Svaren är sammanställda av eleverna i 8b.

6 kommentarer: