måndag 7 oktober 2013

Verbprov med Lockie Leonard onsdag vecka 41

- Var beredd att svara på frågor till Lockie Leonard avsnitt 1-14.
- Lär dig alla verben på bloggen (samtliga tre temaformer).
- Läs på följande grammatikmoment (i What's up 8 textbook) inför provet:
Presens §6.10
Preteritum §6.4-6.5
Perfekt §6.6
Pluskvamperfekt (se bloggen)
Futurum §6.11
Pågående form presens §6.12
Pågående form preteritum §6.13
Do-omskrivning (do/does/did) §6.8-6.9
Passiv form §6.15


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar