onsdag 23 oktober 2013

Svenska: Läs bok +Välj ett kunskapskrav att jobba med+ Grammatik

Efter lovet och fram till jul kommer vi att fokusera på tre saker:
  1. Läsning; alla väljer en bok och tyst bokläsning i 10-20 minuter inleder de flesta lektioner.
  2. Arbete med eget valt kunskapskravTitta på din bedömningsmatris i svenska och välj ett (eller flera) kunskapskrav att jobba med på egen hand (eller med andra) fram till jul. I de allra flesta fall kan du koppla ditt arbete (kunskapskrav) till din bokläsning och t ex visa upp din förmåga i muntlig redovisning genom att redovisa något ur din bok. Planera ditt arbete efter den tid du har. Du får minst två timmar per vecka under fem veckor, alltså minst 10 timmar i skolan.                       Här är en länk till några förslag på hur man kan jobba och visa upp olika kunskapskrav. Se först och främst till att du har kunskapskraven med svart text på "rätt nivå". De som skrivits med röd text kommer vi att jobba med längre fram.
  3. Grammatik. Vi går igenom ordklasserna fram till jul. Det blir inget prov utan läxförhör varje vecka , vecka 46-49. Vi använder grammatiksidorna i vårt webb-läromedel Portal som informationskälla och där finns även filmer och övningar. (http://gleerupslms.se)

Titta på din bedömningsmatris i svenska och välj ett (eller flera) kunskapskrav att jobba med på egen hand (eller med andra) fram till jul.


PLANERING

Vecka 45
Måndag
Låna och läs egen vald bok.
Välj kunskapsområde att jobba med utifrån dina behov. Titta i  bedömningsmatrisen i svenska och välj ett område där du vill utvecklas.
Onsdag
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Fredag
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Vecka 46
Grammatik; Substantiv.och pronomen, se sidan 108 webb-läromedlet Portal (http://gleerupslms.se)
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.

Vecka 47
Grammatik: Pronomen
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Läxa till onsdag: Substantiv och pronomen se Portal

Här är länkar till digitala övningar med Purpose games:
Substantiv (bas)
Substantiv (plus)
Substantiv (plus)
Pronomen (plus)
Pronomen (plus)

Länk till ett övningstest

Vecka 48
Grammatik: Verb
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Läxa: Jobba med eget valt kunskapskrav
För de i 8b som vill ha en extra chans på pronomen kommer här ett facit till plusnivån i läxförhöret

Här är länkar till digitala övningar med Purpose games
Verb (bas)
Verb (plus)
Verb (plus)

Länk till ett övningstest.

Vecka 49
Läs egen vald bok.
Sista veckan för att visa upp dina förmågor i eget valt kunskapskrav.
Läxa till onsdagVerb, se Portal

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar