måndag 7 oktober 2013

Förberedelse inför boksamtal åk 8, onsdag 9e oktober


Onsdagen den 9e oktober avslutar vi arbetsområdet kring deckare med boksamtal i smågrupper. Här får alla möjlighet att diskutera och samtala med varandra om böckerna och genren. För att samtalet ska vara givande kommer alla förberedda med en mindmap eller stödord.

Boksamtalet ska innehålla:
  • Titel, författare, årtal
  • Kort presentation om författaren och författarens bakgrund. T.ex. Är den känd eller debutant? Var kommer den ifrån? Vilket språk skriver författaren på?
  • Handling - kort sammanfattning!
  • Är titeln passande tycker du? Vad har titeln för betydelse för boken? - hade den blivit annorlunda om titeln ändrades? Har du något förslag? 
  • Vem är mottagare tror du? Alltså vem är boken riktad till? Vuxna? Ungdomar? Barn? Tjej/kille/okönad? Svenskar? 
Är boken översatt till många språk? Hur ser omslaget ut och verkar det rikta sig till någon speciell målgrupp? 
  • Sammanfatta dina reflektioner. 
  • Vad är det som gör denna bok till en deckare? Vilka kännetecken hittar du i boken?
  • Vad tyckte du om boken? Vad gjorde att du gillade/inte gillade den? Motivera med exempel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar