fredag 25 oktober 2013

Sjukdomar i matspjälkningsapparaten


Sjukdomar  i matsmältningsorganen. NO 8A

Gör ett faktablad om en sjukdom kopplat till matsmältningen. Hitta lämpliga bilder och lägg in i texten. Följande frågeställningar ska besvaras. Lägg faktabladet som en länk i din blogg. Som rubrik använder du sjukdomens namn. Källor: NE.se, 1177, läroboken. Inlämning: på bloggen senast till NO-laborationen v.45.

 • Vad är orsaken till sjukdomen?
 • Vilka är symtomen?
 • Kan sjukdomen leda till andra följdsjukdomar?
 • Hur behandlas man?
 • Hur kan man förebygga sjukdomen?


Välj bland följande sjukdomar:

 • Karies
 • Magsår och magkatarr
 • Kräkning och diarré
 • Diabetes typ 1
 • Diabetes typ 2
 • Anorexi och bulimi
 • Fettlever och skrumplever
 • Vitaminbristsjukdomar
 • Fetma

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar