onsdag 21 augusti 2013

Robotar och modern teknik


Styrning och kommunikation

Två olika arbeten:

Arbete 1
Bygga och programmera robotar att utföra olika moment samt dokumentera arbetet. I dokumentationen ska det ingå foton och filmer som beskriver arbetet och resultatet. En reflektion över vad som går bra och vilka svårigheter som uppkommer och hur de löses.  

Redovisning sker på er egen blogg. Alla i gruppen gör sin egen redovisning. 

Arbete 2
I gruppen ska ni berätta/visa hur mobiltelefoni, datorer eller internet har utvecklats och varför det har utvecklats på det viset. Beskriv vilka vetenskapliga framsteg som gett denna utveckling. Alltså: Hur och varför har det utvecklats på det viset i ett tidsperspektiv. Beskriv hur det påverkar er själva, samhället och miljön. Ni ska hitta för- och nackdelar(risker och sårbarhet) med mobiltelefoni, datorer eller internet och vad användningen av dem ger för konsekvenser(ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter). 

 Bestäm i gruppen hur ni vill redovisa för de andra i klassen.
Syftet:
Undervisningen under detta arbete syftar till att eleven ska utveckla sin förmåga att
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • värdera konsekvenserna av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafterna bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Tidsperiod:
Vecka 34 - 40 Arbete
Vecka 41 Redovisningar

Starta med en brainstorming och organisation av era idéer genom att använda popplet och gemensamt dokument på googledrive.

Grupper:
 1. August, Sofie, Josefin
 2. Mohammed, Milena, Patricia
 3. Jennipher, Sonya, Linn
 4. Cem, Benjamin
 5. Ahmed, Kasper, Adrian
 6. Hedda, Agnes, Johanna
 7. Amina, Clara, Jasmin
 8. Viktor, Marko, Yosef
 9. Anton, Philip, Emil
 10. Axel, Viggo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar