fredag 30 augusti 2013

8A NO: Molekylbygge kol och kolväten


Molekylbygge

Bygg några olika kolväten och skriv dess strukturformel och molekylformel och ange användningsområde.
  1. Metan
  2. Etan
  3. Normalpentan, Iso-pentan
  4. Eten
  5. Etyn
  6. Bygg eget kolväte med max 10 kolatomer, namnge det och skriv dess strukturformel och molekylformel.
  7. Extra: bygg rent kol i olika former, ex. diamantstruktur, grafitstruktur


Lite komihåg.
  1. Alkanerna: metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar