onsdag 28 augusti 2013

Inför utvecklingssamtalet


Välkomna till utvecklingssamtal

Det är nu dags för höstterminens utvecklingssamtal i åk 8. Vi har bestämt att lägga dessa samtal redan under vecka 36-37. Skälet till detta är att vi så tidigt som möjligt tillsammans ska sikta framåt med avstamp i det lärande eleverna haft under våren samt de betyg eleverna fick i juni.
Eleverna förbereder sina samtal genom att reflektera över sitt lärande och utvärdera sina mål från utvecklingssamtalen i våras. Eleverna har även getts möjlighet att reflektera över de betyg de fick i juni. Dessa reflektioner finns publicerade på Unikum under fliken Lärlogg.
Under fliken Samtalet ska eleverna koppla arbeten under vårterminen till de mål/överenskommelser som gällde under våren.
Elevernas arbeten bör ligga under fliken Portfolio.
Avslutningsvis sätter eleverna upp nya mål för sitt lärande som de ska arbeta mot under höstterminen -13.

Under hösten är det viktigt för er föräldrar att följa era barns lärande genom att gå in på Unikum och där titta på vilka arbetsområden de sysslar med och vilka mål de arbetar mot. Detta kommer att vara publicerat under fliken Planering i Unikum.
 På Unikum kommer även elevernas skriftliga omdömen fortlöpande att publiceras under höstterminen under fliken Kunskaper.
Med start nu under hösten kommer eleverna att tränas i att ge och ta omdömen från sina kamrater för att utveckla ett medvetet lärande. Mer om detta under samtalet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar