måndag 6 oktober 2014

Klassråd 9 A v.41

Klassråd  9 A vecka 41

Info från elever
Klasströjor bestämma tryck innan jul lovet. Elin, Magda + någon från 9b är ansvariga.

Sonja: Temperatur i klassrummen. Matsalstider, Mer än 2 prov i veckan, Datorberoende(hur ska man sitta med datorn)? Smutsigt högre upp i klassrummen.

.Info från lärare
Fysik prov flyttat till v.43. 
Rösta inne på sänningssökarna
Dela med responspartener (Sv,No)
Nya reflektions frågor

Elevråd
Elevråd på onsdag

Arbetsro
   Ingen pratar - 

Övrigt 

 -inget-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar