torsdag 9 oktober 2014

Gymnasieinfo från Magnus

Yrkesförberedande program kräver E i kärnämnena (sv, eng, ma) + fem andra ämnen. Studie-förberedande program - kräver E i kärnämnena (sv, eng, ma) + 9 andra ämnen. Antagningspoängen styrs av antalet sökande elever och deras betyg. Magnus kommer att sätta upp förra årets antagningspoäng i klassrummet. 

Betygen är värda följande poäng:
F: 0, E: 10, D: 12,5, C: 15, B: 17,5, A: 20

Ämnen: 16 ämnen + 1 (moderna språk)
Maxpoäng: 320p (340 om man har moderna språk). Har man modersmål kan man räkna in det betyget och i så fall låta bli att räkna med ngt ämne som man har lägre betyg i. 

Magnus poänterar att man ibland kan komma in på ett program med sina 180 poäng men snittet i klassen ligger på 280 p. Det gäller inte bara att komma in, utan även att klara av programmet. 

Gymnasievalet görs i januari-februari (fyra veckor) via www.skanegy.se. Ni kommer att få en personlig kod av Magnus för att ansöka. Gör flera val, 5-7 st. Efter valet har du 2-3 månaders betänketid om sedan har du möjlighet att göra ett omval. Omvalsperioden är 24 april-15 maj. 

Ditt antagningsbesked får du den 2 juli. 

Magnus har idag delat ut en gymnasiekatalog till alla elever i klasserna. Ni får bara en - ta hand om den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar