måndag 6 oktober 2014

Argumenteranade text vecka 41

Hej,
Den här veckan har ni nu tid på svenskan och hemma att
- ge respons till en kamrat utifrån checklistan. Skriv direkt i google docs så att vi lärare kan ta del av er respons.
- bearbeta er text utifrån responsen ni fått.
- skriva klart ert resonemang kring era källor. Här kommer informationen kring källresonemanget igen:

Resonera kring källorna:
I ditt resonemang kring dina källor har du användning av de övningar vi gjort i källkritik. Du kan använda dig av följande nyckelord i ditt resonemang
- Källans namn (Titel/rubrik+vilken typ av källa är det?)
- Plats (Var hittade du informationen?)
- Datum (När skrevs/uppdaterades informationen?)
- Avsändare (Vem står bakom källan?)
- Syfte (I vilket syfte har inforamtionen skrivits?)
Alltså: Vad var det som gjorde att du valde källan? Varför bedömde du den som tillförlitlig? Utgå från de källor du valde att använda dig av, men resonera gärna även kring någon källa som du valde bort. 
När ni är helt klara, så publicerar ni era texter på era bloggar. Detta ska vara gjort senast på fredag (10 oktober)

Här är responsgrupperna
9b
Josefin-Sofie
Kasper-Ansgar
Linn-Marko
Emil-Adrian
Philip-Axel
Benjamin-Anton
Viktor-Milena
Clara-Amina
Yosef-Cem
Jennipher-Agnes
August-Viggo
Sonya-Patricia

9a
Gabriella - Madelene
Cecilia - Jessica - Sonja 
Alexander S - Alexander E
Lydia - Mattias K - Elin T
Anima - Magdalena - Emma
Adam - Joakim - Ola
Eric - Johan
Alexander B - Déspina
Mark - Mohammed G
Ibtisam - Dalal
Dilan - Mohammed FH


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar