söndag 24 november 2013

Reflektion "California" 8a grupp b

8a Grupp b (130923)
Vi har spelat in "California" Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska gå in på din planering "Musik år 8 HT-13 Praktiskt musicerande "California" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du läsa i kommentaren vid ämnesmatrisen i din iup. 
/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar