fredag 15 november 2013

Franskläxa till fredag v. 47

Kapitel 6: Text + glosor. Översätt texten noggrant så att du vet vad alla ord betyder.

Glosor:
vous connaissez     ni känner/känner ni
à droite    till höger
à gauche  till vänster
le serveur   servitör
le travail    arbete
travailler   arbeta
parfois     ibland
le matin   morgon
le soir     kväll
il y a      det finns
beaucoup de monde mycket folk
fermé-e    stängd
né- e    född
la Grèce    Grekland
là-bas    där, där borta
l'âge    ålder
déménager    flytta
la fille    dotter
le fils     son
le pays   land

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar