onsdag 6 november 2013

8b Argumenterande text om bränslen


Skriv en argumenterande text kring bränslen
  1. Välj ett av följande ämnen: olja, kol, naturgas, fast biobränlse, flytande biobränsle som du vill argumentera för att det är bättre ur någon synvinkel.

  1. Förklara noga din åsikt om bränslet. Ge bakgrundsinformation om bränslet.

  1. Presentera argument mot bränslet som innehåller motivering + fakta

  1. Presentera argument för bränslet som också bemöter mot-argumenten som innehåller motivering + fakta (Du kan också saxa argumenten och ta varannan för och emot.)

  1. Avslutning: Upprepa din åsikt du hade från början och sammanfatta de bästa argumenten.


http://www.biobränsle.se/olika_biobranslen.html

http://newsroom.vattenfall.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar