onsdag 13 maj 2015

9A SvA måndag 18/5

På måndagens lektion i svenska som andraspråk ska ni svara på analysfrågor till boken Desertwalker. Det är viktigt att ni tar med boken till lektionen eftersom ni kommer att få använda den när ni löser uppgiften. /Cornelia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar