torsdag 28 augusti 2014

Skriftlig uppgift Idrott och Hälsa v 35 – 42


Skapa en idrottsmapp i din blogg.
Skriv in din senaste tid på Gu-rundan. Sätt upp ett konditionsmål för perioden och planera hur du ska uppnå ditt mål. Du kan välja både träning i skolan och på fritiden som metod. Träning kan vara både på egen hand, typ promenader/jogging och mer organiserat, typ bandy/ridning. Kanske behöver du ändra ditt mål eller dina metoder under periodens gång.
Träningsdagbok, två tillfällen/vecka
Notera i mappen två träningstillfällen/vecka under perioden, i skolan och/eller på fritiden. Tänk på att inte bara skriva tex ”fotboll” utan också vad/hur du tränat och hur du upplevde träningen samt annat som kan ha påverkat din träning, tex mat och vila.
Utvärdering och reflektion, torsdag 16 oktober
Gör en PMI-utvärdering i idrottsmappen av perioden, både av konditionsmålet och av träningsdagboken.
Det du skriver i denna mapp kommer att vara med i bedömningen av detta arbetsområde.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar