onsdag 27 augusti 2014

Bild: Tema Valet. Vi tränar bildanalys på valaffischer

De första bildlektionerna kommer att användas till att vi övar analys/ tolkning av valaffischer. Du får en mall som du använder till att tolka utformning och budskap av en valaffisch. Valaffischerna kan vara från årets val, eller ett val något annat år.

Först gör vi en genomgång av färgernas inneboende symbolik och vad de står för. Där kom vi fram till följande tabell:

Färg                      Positiv symbol, känsla                    Negativ symbol, känsla
Svart                     Makt, rikedom                                 Död, sorg, ondska

Vitt                        Renhet, hygien, oskuld, fred           Död, tomhet

Rött                       Kärlek, passion, åtrå, värme           Varning, strid, blod, stopp!

Gult                       Ljus, sol, idéer, kraft                       (Blekgul) Smuts, sjukdom,
                                                                                       smitta

Grönt                    Miljö, växande, natur,                      Gift, sjukdom, något äckligt
                             OK (kör!)          

Blått                      Frihet (ljusblått)                               Vemod, stilla sorg, längtan
                             Arbete (mörkblått)                            (feeling blue)
                             Kyla (positivt?)

Ytterligare fakta i denna Wikipedia-artikel.

/Mats
                            

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar