torsdag 5 december 2013

Spanskaläxa vecka 49

Verbfilmerna ska vara klara för visning.
Regelbundna verbändelser.
tomar (ta)                        aprender (lära sig)                   vivir (bo)
-ar                                  -er                                            -ir
-o                                   -o                                              -o
-as                                 -es                                            -es
-a                                   -e                                              -e
-amos                          -emos                                        -imos
-áis                                -éis                                             -ís
-an                                -en                                              -en

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar