måndag 2 december 2013

Dina tankar om musikskapandet i filmgrupperna

Jag är nyfiken på hur MUSIKSKAPAR-DELEN av arbetet i filmgrupperna har fungerat.

Gå till den planering i UNIKUM som heter "FILMTEMA  åk HT-13" och svara på följande frågor:

  1. Vad har gått bra med det gemensamma musikskapar-arbetet i din grupp?
  2. Vad har just du bidragit med i musikskapandet?
  3. Vad bör du tänka på (förbättringstips till dig själv) inför att ni ska få jobba med musikskapande under nästa läsår (åk 9) igen?
  4. Finns det något som jag (Maria) som lärare hade kunnat förändra så att arbetet hade blivit lättare/resultatet hade blivit bättre?
Alla i gruppen ska senast torsdagen den 12/12 lämna en egen, individuell reflektion. 
/MariaInga kommentarer:

Skicka en kommentar