måndag 16 september 2013

SO vecka 38 och 39

Under vecka 38 arbetar ni med att producera en presentation i valfritt program som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar orsaker, förlopp och följder av den franska revolutionen.

Under vecka 39 förbereder ni er för det avslutande provet som behandlar de tre revolutioner vi sysslat med, den industriella revolutionen, den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen.
Förbered er genom att försöka besvara följande frågor kring varje revolution i punktform.


Övergripande frågor 
Vad var det som orsakade de olika förändringarna? 
På vilka olika sätt förändrades samhället genom de här revolutionerna? 
Vilka grupper i samhället drev på de olika revolutionerna? Och varför gjorde de det? 
Vilka vann på revolutionerna och vilka förlorade på dem? Kan du se några skillnader på kort sikt och på lång sikt? 
Vilken betydelse har förändringarna som ägde rum under ”revolutionernas tidsålder” för oss som lever idag?
------------------------
Kopierat ur Utkik Historia 7–9, Copyright © och Gleerups Utbildning AB
Direktlänk: http://www.gleerupslms.se/gbook/?id=58&contentid=12911

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar