måndag 9 september 2013

Skriv en deckare


Vi har läst och diskuterat deckare under några veckor och nu är det din tur att använda dig av denna kunskap och skriva en egen deckare. Här nedan är några hållpunkter:
 1. Din deckare måste innehålla ett brott, t ex en mordgåta, som löses av en polis eller en privatperson. I vilken miljö utspelas deckaren och var begås brottet?
 2. Motivet är en viktig ingrediens i en deckare. Vem är det som "tjänar" på detta brott? Försök föra läsaren på villovägar genom att flera personer kan vara misstänkta.
 3. Huvudpersonen, utredaren, beskriver du utförligt. Vilka egenskaper och vanor har han? Utsätter han sig för fara? Varför? Hur är hans familj och vilka vänner har han?
 4. Utredningsarbetet ska vara engagerande. Bygg upp en spänning genom att allt fler ledtrådar dyker upp. Kontrollera så att det är lätt att följa med så inte läsaren tappar intresset.
 5. Hur ska du presentera offret? Vill du att offret är anonymt eller att läsaren lär känna den drabbade och dess vänner och familj?
 6. Övriga faktorer att ha med eller inte; 
  • Spelar massmedia en roll i din deckare?
  • Förekommer det någon kärlekshistoria?
  • Vill du framföra samhällskritik i din deckare?
 7. Skriv eller lägg upp din deckare på google docs, som du kommer åt när du är inloggad på ditt google-konto genom att klicka på Documents. Bilda responsgrupper, tre till fyra personer i varje. När du skapat ett nytt dokument kan du bjuda in personer genom att klicka på den blå knappen "share" . Du bjuder in din lärare samt de klasskamrater som ska ge respons på din text genom att skriva in deras e-mail och ge dem rättighet att kommentera din text.
 8. Din deckare ska vara minst 500 ord. Innan du är färdig: Använd dig av denna länk för att komma ihåg hur du kontrollerar din text.
Using a Magnifying Glass and Driving

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar