tisdag 21 maj 2013

Svenska vecka 21-24

Naturligt skrivspråk

De sista veckorna på terminen ägnas åt att skapa ett "Värsta språket"-inslag. Ni kan göra en keynote-presentation, ett radio- eller ett filminslag om någon språklig företeelse. Ni kan jobba enskilt eller i grupp, men högst tre i en grupp.  Inspiration kan hämtas från de tidningar och böcker vi tillhandahåller, från ytterligare Värsta språket- filmer (som du hittar på NE) eller så kan ni göra egna undersökningar om språkbruk. Det kan handla om vad som helst som har med språk att göra; till exempel kroppsspråk, dialekter, sociolekter, maktspråk, manligt och kvinnligt språk, chattspråk, slang eller svordomar. Ni har cirka fem lektioner på er att göra ert bidrag. Presentationerna börjar vi med måndagen den 3 juni.

Här är en länk till ett exempel.

Läxa under dessa veckor blir att alla läser vars en bok och redovisar den på bloggen. Ni håller ju på att läsa böcker och vi kommer att starta varje lektion med minst 15 minuters bokläsning. Vi kommer också att använda "tid som blir över" åt bokläsning. Blir ni inte färdiga blir er bok en sommarbok, det vill säga ni läser klart den på sommarlovet. Bokredovisningen skriver du som en sammanhållen text men den ska innehålla följande:

Fakta
 • Bokens titel
 • Författarens namn
Förståelse
 • Kort beskrivning av huvudpersonen/ huvudpersonerna
 • Kort sammanfattning av bokens innehåll
Tillämpning
 • Gör minst en sammankoppling mellan bokens innehåll och egna erfarenheter.  Påminner bokens innehåll om saker du varit med om eller något du hört, sett eller läst tidigare? Vad är likt? Vad är olikt?
Analys
 • Vad  för slags bok är detta? Vilken genre? (Äventyr, rysare, spökhistoria, kärleksberättelse, "växa-upp-bok"/ungdomsbok et c)
 • Ur vilket perspektiv berättas boken? (Jag-perspektiv, en allvetande författare, parallellhandling et c).
 • Följer boken kronologisk ordning eller hoppar man i tiden? Finns det tillbakablickar eller avslöjar författaren hur det kommer att gå (T ex"Det skulle han aldrig ha gjort".)
 • Sammanfatta kort bokens inledning samt bokens avslutning.
Syntes
 • Vad tror du hände sen?
Värdering
 • Vad tycker du om boken? Varför?
 • För vem är denna bok lämplig? Varför?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar