torsdag 16 maj 2013

En spännande NO-läxa 7A till den 22 maj!

På lektionen talade vi om Elsäkerhet och begreppen; isolator, jord, petskydd, säkring.
Vi talade även om magnetsim. Med hjälp av denna film tog vi upp begreppen magnetfält, magnetiska fältlinjer samt hur man kan visa att dessa finns och vad de representerar.Er läxa blir att känna till de begrepp som vi gått igenom, se även sidan 15 och 17 i TitaNO Fysik, men ni skall också göra en uppgift hemma. Uppgiften är att även läsa sidan 21 i fysikboken och skriva en reflektion över:
  • Vad skulle hända i vårt samhälle om vi inte kunde få någon elektricitet längre? Minst 3 exempel. 
  • Vilket problem skulle påverka oss mest? 
  • Beskriv hur du tror det skulle påverka oss. 
  • Hur tycker/tror du vi skulle lösa det? (men inte med elektricitet) 
Ta med den färdiga texten på onsdag, OBS du behöver inte ha den utskriven bara ha tillgång till den...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar