måndag 26 januari 2015

Laboration v 5 - Uppkomst av ljus

Uppgift:
Hur uppkommer ljus?
Varför ger olika ämnen olika spektrum?
Varför uppkommer olika typer av spektrum(linje-, band- och kontinuerligt spektrum)?
Vad används detta till?

Hypotes:
Vad tror du om ovanstående frågor och varför?

Materiel:
lysrör med olika sorters gaser, glödlampa, högspänningskälla, stativ, spektroskop, färgpennor

Utförande:
1. Använd ett spektroskop och titta på en glödlampa. Rita av spektrumet. Gör likadant med ett lysrör. Jämför utseendet på dem. Vad kan det vara som är orsaken?
2. Titta på lysrören med olika sorters gaser och rita av dess spektrum. Varför blir de olika?
3. Avgör vilken gas de hemliga röret innehåller!

Resultat:
Rita upp de olika spektrumen.

Slutsats:
Kommentera din hypotes.
Besvara frågorna i uppgiften med hjälp av teori från t ex fysikboken s 119 och att googla på emissionsspektrum+ett visst ämne.
Felkällor som kan uppkomma.
Förbättringar som kan göras för att undvika felkällorna.
Användningsområde

Skriv färdigt din rapport och lägg den på bloggen senast fredag v 6!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar