tisdag 27 maj 2014

NO-frågor 8A


  1. Beskriv ingående hur en atom är uppbyggd. Välj ut ett grundämne mellan 1-20 ur periodiska systemet och rita upp hur den ser ut. Beskriv även dess egenskaper och lite fakta om var den förekommer och om hur den ”upptäcktes”.
  2. I periodiska systemet finns grupper där grundämnen har gemensamma egenskaper. Ex. grundämnen i grupp 1 kallas alkalimetaller. Vilka egenskaper har dessa?
  3. Förklara hur periodiska systemet är uppbyggt.
    1. Vad menas med grupp?
    2. Vad menas med period?

Besvara dessa frågor med hjälp av TitaNO Kemi kapitel 11 Atomer och periodiska systemet. Ta även hjälp av andra sidor, exempelvis NE.se. Lägg sedan ut dina svar på din blogg, senast tisdagen den 3 juni kl.22.00.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar